top of page

CHRISTELIKE KARAKTER / CHRISTLIKE CHARACTER

DRUK OP DIE ONDERSTAANDE SKAKELS
CLICK ON THE LINKS BELOW

2014-09-19_115831.jpg

GEBRUIK ONDERSTAANDE PYLTJIES OM VOLLE ARTIKEL TE SIEN   
CLICK ON THE ARROWS BELOW TO VIEW THE ENTIRE ARTICLE 

Artikels / Articles
Bybelstudie / Bible Study

DIE HART VAN DIE MENS

Ek wil graag oor iets gesels wat baie ná aan my hart is, en iets wat my eie lewe radikaal verander het. Dit is iets wat die Here in Zimbabwe aan my openbaar het, ‘n tema waaroor ek as ‘n gevolg vir ses maande lank in die NG Kerk bedien het.

THE HEART OF MAN

I would like to discuss something that is very dear to me, and the understanding of which radically changed my own life. It is something that the Lord revealed to me in Zimbabwe and that I taught weekly for about six months in the Dutch Reformed Church where I was a minister.

DIE NEDERIGHEID VAN GOD

Ek wil ‘n bietjie gesels oor die nederigheid van God. En ek wil in die Ou Testament met ‘n ongewone Skrif begin, in Eségiël hoofstuk 15.

Eség 15:2 “Wat is die hout van die wingerdstok meer as al die hout – die wingerdrank wat onder die hout van die bos is?

THE HUMILITY OF GOD

The wood of the vine I would like to talk about the humility of God, and I want to start with an unusual Scripture from the Old Testament - Ezekiel Chapter 15.

Ezek 15:2 “Son of man, how is the wood of the vine better than any wood of a branch which is among the trees of the forest?

Gedigte / Poems
Boeke / Books

GEDIGTE VOLG BINNEKORT

More poems to follow.

Watch this space.

 BESOEK GERUS ONS WINKEL.

Visit our Book Store

Video
Oudio / Audio

VIDEOS VOLG BINNEKORT

Videos to follow shortly.

IN THE SECRET PLACE OF THE ALMIGHTY

Click to listen

Tuisonderig / Homeschooling

ARTIKELS VOLG BINNEKORT

More Articles to follow.

Watch this space.

bottom of page