top of page

BEMOEDIGING / ENCOURAGEMENT

DRUK OP DIE ONDERSTAANDE SKAKELS
CLICK ON THE LINKS BELOW

2014-09-19_115831.jpg

GEBRUIK ONDERSTAANDE PYLTJIES OM VOLLE ARTIKEL TE SIEN   
CLICK ON THE ARROWS BELOW TO VIEW THE ENTIRE ARTICLE 

Artikels / Articles

GELOOF EN HOOP

Hoop

1Kor 13:13 “En nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie; maar die grootste hiervan is liefde.”

Ek wil nie nou oor liefde praat nie, dit kan ons op ‘n ander geleentheid bespreek. Ek wil egter graag na die ander twee elemente kyk wat hier genoem word – geloof en hoop. “... nou bly geloof en hoop ...”

Die Engelse Bybel sê: “Now abides faith and hope ...”

FAITH AND HOPE

HOPE

1 Cor 13:13 “But now abide faith, hope, love, these three; but the greatest of these is love.”

I don’t want to discuss love right now - that can be discussed at another time. However, I would like to take a closer look at the other two elements mentioned here – faith and hope. “Now abide faith and hope ...”

DIE STRYD TUSSEN GELOOF EN VREES

2 Tim 1:7 “Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.”

God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie. Vrees kom nie van God af nie. Wanneer ons Jesus se lewe op aarde, en selfs verskeie gebeurtenisse waar mense Jesus of ‘n engel gesien het, beskou, en wanneer hulle verskrik was daardeur, sien ons die Here het dadelik vir hulle gesê: “Moenie vrees nie.”

THE BATTLE BETWEEN FAITH AND FEAR

Let’s look at 2Timothy 1:7 “For God has not given us a spirit of fear, but of power and love and of discipline (a sound mind).” God has not given us a spirit of fear. Fear does not come from God. When we look at Jesus’ life on earth and even various events where people experienced seeing Jesus or an angel, and they were frightened, the Lord would immediately say: “Fear not.”

Bybelstudie / Bible study

NUWE ARTIKEL VOLG BINNEKORT

More Articles to follow.

Watch this space.

Gedigte / Poems
Boeke / Books

GEDIGTE VOLG BINNEKORT

More poems to follow.

Watch this space.

  BESOEK GERUS ONS WINKEL.

Visit our Book Store

Video
Oudio / Audio

VIDEOS VOLG BINNEKORT

Videos to follow shortly.

OUDIO VOLG BINNEKORT

Audio to follow shortly.

Tuisonderrig / Homeschooling

ARTIKELS VOLG BINNEKORT

More Articles to follow.

Watch this space.

bottom of page